Het E-peil voor kantoren en het belang van verlichting

Energiebezuiniging, duurzaamheid en het belang van een goed binnenklimaat worden steeds belangrijker, ook op de werkvloer. Niet vreemd gezien de klimaatopwarming en de grote uitstoot van CO2. De overheid besliste daarom om het energieverbruik per huishouden en bedrijf uit te drukken in enkele verplichte normen. Bouwaanvragen voor zowel nieuwbouw als renovatie of ingrijpende energetische renovaties moeten rekening houden met deze EPB-eisen of eisen voor Energieprestatie en Binnenklimaat. 

Maar wat heeft het E-peil hiermee te maken en wat is het belang van verlichting op deze normen van kantoorgebouwen? In deze blog gaan we dieper in op het E-peil voor kantoren en wat uw kantoorverlichting er precies mee te maken heeft. 

De EPB-normen en het E-peil voor kantoren

Sinds januari 2006 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwbouw of renovatie, inclusief voor kantoren op vlak van energie en binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen. Deze EPB-eisen of eisen voor Energieprestatie en Binnenklimaat zijn dus wettelijke energetische voorwaarden waaraan uw kantoor moet voldoen. Ze zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden of bedrijf te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen.  

Deze EPB-eisen, die elk jaar strikter worden, hangen steeds af van: 
 

 • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding ervan. 
 • De bestemming van het gebouw (woning, winkel, kantoor, sporthal, …) 
 • De aard van de werken (nieuwbouw, ingrijpende energetische renovatie, overige renovatiewerken, …) 

 

Het E-peil is een belangrijk onderdeel van de EPB-eisen en kan gezien worden als een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil is steeds afhankelijk van enkele factoren: 

 • Hoeveelheid zon 
 • Bewuste ventilatieverliezen 
 • Thermische isolatie 
 • Compactheid 
 • Oriëntatie 
 • Luchtdichtheid 
 • Vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en natuurlijk ook verlichting 

Men maakt steeds een onderscheid tussen het E-peil voor woningen en het E-peil voor niet-residentiële gebouwen, waar kantoren in ondergebracht worden. Voor niet-residentiële gebouwen wordt tegenwoordig gewerkt met een maximale E-peil per functioneel deel. De laatste E-peil vereisten vind je hier.

BRI_9283-1

Wat is het belang van verlichting voor het E-peil? 

Een goede kantoorverlichting is belangrijk voor een productieve bedrijfswerking. Het zorgt immers niet alleen voor een gezondere en veilige werkomgeving, maar verhoogt ook de concentratie van uw werknemers. Het speelt dus een essentiële rol in uw kantoorgebouw. 

Helaas is verlichting ook verantwoordelijk voor een groot deel van het totale energieverbruik in kantoren en werkplekken en heeft bijgevolg ook een impact op het algemene E-peil. Hoe zuiniger de verlichting, des te positiever het E-peil. Daarnaast moet verlichting ook, als energieverbruiker, aan enkele belangrijke parameters voldoen voor de werkplek, namelijk:  

 • Gemiddeld luxniveau: 500lx 
 • W/m² 100lx (watt per vierkante meter per 100lx): 2.40 


Het is dus niet vreemd dat voor kantoorgebouwen verlichting ook opgenomen moet worden in de berekening van de EPB.  

Verlichting en de berekening van het EPB 

Men gebruikt specifieke software om de EPB te bepalen. Om deze EPB-berekening te maken dient het vermogen van elk armatuur afzonderlijk ingegeven te worden, liefst met de optische kenmerken erbij. Deze kenmerken bestaan uit 3 componenten, namelijk: de lichtstroom, het aantal lampen en de CIE-fluxcodes. Deze laatste kunnen verkregen worden bij de fabrikant of afgeleid worden uit het polair diagram. De CIE-fluxcodes zijn een weergave van de lichtverdeling van een armatuur. Ze worden bepaald op basis van de lichtstroom geleverd door de armatuur in functie van de beschouwde openingshoek.  

kreon verlichting voor een gunstig E-peil 

Met onze nieuwe kreon aplis 60 downlight zorgen we voor de perfecte verlichting van uw kantoor met respect voor de vereiste parameters (lux en W/m² 100lux). Op die manier dragen we ook op een positieve manier bij in het bereiken van uw gewenste E-peil. 

Bent u op zoek naar de juiste verlichting voor uw kantoor rekening houdend met de geldende EPB-normen? Neem dan snel contact op met ons! Kreon beschikt namelijk over de juiste verlichtingsmogelijkheden voor uw kantoor die eveneens positief bijdragen tot het bereiken van het E-peil.

Back to blog overview