Energiezuinige kantoorgebouwen, wat is de toekomst?

expert interview met Geert De Bruyn en kreon

Geert De bruyn is expert energie-efficiëntie en duurzaam bouwen en staat aan het hoofd van studiebureau GDb engineering. Bouwheren, architecten of hele bouwteams rekenen op GDb engineering om hen te adviseren, begeleiden en ondersteunen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Geert De bruyn is een veel gevraagde expert wat betreft duurzaam bouwen. Wij vroegen hem naar de toekomst van energiezuinig bouwen voor professionals.

Wat is jouw taak binnen het bouwproces?

Geert De bruyn: “Vanaf de conceptfase van een bouwproject kunnen wij deel uitmaken van het ontwerpteam om tot een duurzaam energie-actief gebouw te komen binnen het voorziene budget. We werken ook het energetisch concept uit van het gebouw, voeren de engineering van alle technieken uit, zorgen voor de EPB-verslaggeving en de nazorg tijdens de eerste gebruiksjaren.”

Je spreekt over een energie-actief gebouw. Kan je dat toelichten?

Geert De bruyn: “Allereerst heb je een BEN gebouw, Bijna Energie Neutraal. Dat is de wettelijke norm voor nieuwe gebouwen vanaf 2021. Het absolute minimum. Vervolgens heb je energie-neutraal. Hiermee zeg je enkel iets over het gebouw. Dan heb je een energiepeil (E-peil) van 0. Maar wij gaan liefst nog een stap verder. Gebouwen die we vandaag creëren voorzien liefst niet enkel in de eigen energie maar kijken verder. Ze voorzien ook in de energie die gebruikers nodig hebben voor al hun elektrische toestellen en de energie die het wagenpark nodig heeft. Dan spreek je over een energie-actief gebouw.”

“Wij gaan liefst nog een stap verder dan een energie-neutraal gebouw en streven naar energie-actief. Deze gebouwen voorzien ook in de energie die gebruikers nodig hebben voor hun elektrische toestellen en de energie voor het wagenpark.”

Hoe begint men eraan om een gebouw energie-actief te maken?

Geert De bruyn: “Er is geen kant-en-klare oplossing. Elke klant heeft eigen wensen en elk gebouw eigen energiebehoefte. Onze eerste stap is meestal om in kaart te brengen waar de energienoden liggen. Vervolgens kijken we met welke best beschikbare technieken we tot een concept kunnen komen waarbij het eindresultaat een zo laag mogelijk energieverbruik is. Nogmaals, dat is geen one-solutions-fits-all, maar altijd een beetje maatwerk. Voor elk project gaan we op zoek naar de beste mix van meest geschikte technologieën.”

Zulke keuzes worden ongetwijfeld gemaakt in functie van verschillende factoren. Wat zijn de factoren die een grote invloed hebben?

Geert De bruyn: “Heel vaak is dat het budget. We krijgen natuurlijk geen blanco cheque. We werken pragmatisch en houden rekening met (reële) bouwbudgetten. Uiteraard moeten er keuzes gemaakt worden. Maar hoe beter je vanaf de start van een (ver)bouw(ing) kan rekening houden met je energieplan, hoe kleiner de meerkost zal zijn.”

“We krijgen natuurlijk geen blanco cheque. We werken pragmatisch en met reële bouwbudgetten.”

Wie neemt meestal het initiatief om een energie efficiëntie adviseur toe te voegen aan het bouwteam?

Geert De bruyn: “Meestal zijn het bouwheren zelf die interesse hebben in de laagste Total Cost of Ownership. Zij willen duurzame keuzes maken die op termijn economisch voordeel bieden. Eigenlijk ondernemers die vanuit economische insteek kiezen voor ecologische of duurzame opties. Er zijn ook architecten of promotoren of aannemers die het initiatief nemen. Vaak omdat we in het verleden al eens hebben samengewerkt en zij aanvoelen dat de bouwheer hier voor openstaat.”

“Meestal zijn het bouwheren zelf die interesse hebben in de laagste Total Cost of Ownership. Zij willen duurzame keuzes maken die al snel economisch voordeel bieden.”

Merk je een verschil in mindset in de bouwwereld doorheen de jaren?

Geert De bruyn: “Ik ben al 25 jaar bezig met energie advies en duurzaam bouwen. Ik zie een groot verschil. Ooit moest ik aanraden om verbeterd dubbelglas te gebruiken in plaats van enkel glas…voor een nieuwbouw! De EPB normering in 2006 heeft er sowieso voor gezorgd dat er enorme stappen vooruit zijn gezet qua energieprestaties, zowel wat betreft de bouwschil als de gebouwtechnieken.”

Wat verwacht je van de toekomst?

Geert De bruyn: “Om energie-actief te bouwen moet er ook energie beschikbaar zijn om alle voorzieningen te dekken. Dat moet berekend worden in functie van gebruiker, diens activiteiten en het mobiliteitsvraagstuk. Dat laatste is in volle ontwikkeling. Binnen dit en 5 jaar verwacht ik dat er veel staat te gebeuren op vlak van mobiliteit en de impact ervan op de manier waarop we onze gebouwen ontwerpen. We moeten echt af van fossiele brandstoffen. Meer naar warmtepomp technologie & geothermie. Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen in combinatie met een batterij-systeem worden een must. Ik ben optimistisch over de toekomst maar ik zie ons ook nog niet onmiddellijk overbodig worden.”

“Binnen dit en 5 jaar verwacht ik dat er veel staat te gebeuren op vlak van mobiliteit en de impact ervan op de manier waarop we onze gebouwen ontwerpen.”

“Ik ben optimistisch over de toekomst maar ik zie ons ook nog niet onmiddellijk overbodig worden.”Ook bij kreon zitten ze niet stil en zetten ze sterk in op future-proof bouwen. “kreon staat klanten bij met advies, producten en non-stop ontwikkelingen” vertellen Nick J
anssens en Johan Van Acker ons: twee experten bij kreon en verantwoordelijk voor Vektron Ceiling Solutions, de afdeling die zich toespitst op metalen systeemplafonds met geïntegreerde technieken.

“We herkennen wat Geert De bruyn aanhaalt: hoe sneller je de juiste partijen rond de tafel brengt, hoe voordeliger het is. Met kreon vervullen we onze centrale rol in het bouwproces, samen met andere betrokken partijen. Van het voorafgaand overleg met de (interieur)architect en het studiebureau in concept- of ontwerpfase tot de uitvoering en opvolging samen met de verantwoordelijke aannemer voor technieken. Ons werkdomein is het plafond als horizontale drager van diverse technieken en comfortoplossingen. We zorgen ervoor dat dit naadloos past in het hele bouwconcept”, aldus Nick Janssens en Johan Van Acker.

“Hoe sneller je de juiste partijen rond de tafel brengt, hoe voordeliger het is. Met kreon vervullen we onze centrale rol in het bouwproces”

“Het klopt dat er bij het ontwerp geen one-solution-fits-all bestaat maar dat elk gebouw opnieuw maatwerk is. kreon ziet daarom de technieken als startpunt. Het plafond geven we als het ware vorm omheen de specifieke technische vereisten. We hebben ook steeds oor en oog van de esthetische wensen van de klant. Dit brengen we allemaal samen. Het resultaat? Een unieke plafondoplossing op maat van het project. En uiteraard nemen we het budget mee als bepalende factor. kreon biedt een waaier aan oplossingen aan voor elk soort techniek: geluidsabsorptie, licht, klimaat, ventilatie, audio, … Zo zijn we zeker dat er een oplossing is voor elk budget.”

ceiling_functions
“De technieken zijn het startpunt. Het plafond geven we als het ware vorm omheen de technische vereisten. rekening houden met esthestische wensen van de klant en budget”

Back to blog overview