interview Michael Solé

MotorParts was op zoek naar extra ruimte. Met het oog op de toekomst wilden ze in hun constructie plaats laten voor de groei van het bedrijf. Tegelijkertijd wilde MotorParts het bedrijf een nieuw positief en innovatief imago geven. Daarom besloten ze het bestaande gebouw uit te breiden met een nieuwbouw. Op dat moment namen ze contact op met M. Solé, omdat zijn bureau bekend staat om de technische en esthetische kwaliteit van hun ontwerpen.

De bouwplaats en de activiteit van de klant vormden de essentiële elementen van de samenstelling.

Onze creatieve aanpak is er in de eerste plaats op gericht om perfect in te spelen op de zakelijke behoeften van het bedrijf. In dit geval: de toekomstige nood aan extra ruimte. De architectuur is ontworpen voor de verwachte ontwikkelingen, afgestemd op de beschikbare ruimte ter plaatse of in de omgeving.

"De klant was op zoek naar een eenvoudige constructie. Efficiënt en mooi.

En natuurlijk waar voor hun geld."

Blog-interview


“Onze visie op architectuur is allereerst echt functioneel, daarna komt het emotionele aspect. Dat laatste was waarschijnlijk de grootste bijdrage voor de klant. Nu heeft hij een indrukwekkend gebouw dat zich kan aanpassen aan de behoeften van de onderneming. Toekomstbestendig met een sobere, compacte uitstraling."

Het indrukwekkende is dat de gebruiker niet losgekoppeld is van de omgeving. Ze voelen de externe klimatologische omstandigheden: de wind, de zon, de regen, de lucht. Ze worden voortdurend beïnvloed door de externe omgeving, maar tegelijkertijd zijn ze bevoorrecht. Een bezoeker heeft het warm als hij dat wil en koud als hij daarom vraagt. Zonder lawaai, zachtjes. Hij kan de ventilatie voelen zoals de koele bries in de zomer. Hij voelt het gedimde of versterkte licht naargelang zijn behoeften.

De techniek dient hen zonder beperkingen in een gezonde omgeving.


Blog-interview


"Tot zover de architecturale visie voor de beleving binnen en buiten. Toen we dit ontwerp omvormden tot een echte constructie, waren we op zoek naar verschillende licht- en plafondoplossingen. Kreon werd een voorkeurspartner gedurende de hele constructie. Hun discrete plafondoplossing die verschillende toepassingen kan omvatten: Licht, akoestische oplossingen, esthetische eisen, ventilatietechnieken enzovoort, was net wat we nodig hadden. Kreon zorgde voor esthetische plafondoplossingen en geïntegreerde lichtoplossingen voor het gebouw. De voortreffelijke service kwam op de eerste plaats. We waren onder de indruk van hun prachtige showroom, hun onvervangbare knowhow en hun efficiënte manier van werken.”

Back to blog overview