Wat is een polair diagram en hoe lees je de lichtintensiteit?

Lichtverdelingscurve, lichtintensiteitscurve, polair diagram, deze termen worden in de gehele verlichtingssector gebruikt, maar betekenen allemaal hetzelfde. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken hanteren we in deze blog vooral polair diagram of polair lichtintensiteitsdiagram, want deze visuele voorstelling heeft alles te maken met de intensiteit van een bepaalde lichtbron. Ontdek in deze blog wat u er precies bij moet voorstellen, waarom een polair diagram zo belangrijk is en hoe u deze het best kan lezen en interpreteren. 

Polair diagram uitgelegd   

We beginnen bij het begin, lichtsterkte of lichtintensiteit is de mate waarin een licht van een lichtbron in een bepaalde stralingsrichting stroomt en wordt uitgedrukt in het aantal candela, afgekort cd. Het is een belangrijke en bepalende factor voor het uitkiezen van specifieke armaturen en lichtbronnen. Licht wordt immers in een bepaalde richting geduwd door onder meer reflectoren, lenzen en andere hulpmiddelen. 

Wilt u weten welke lichtintensiteit een bepaalde lichtbron of armatuur in de verschillende richtingen uitstraalt? Dan kan u met een fotogoniometer de verschillende lichtsterktes van de lichtbron of armatuur meten voor elke richting. Dit meettoestel draait immers 360° rond de lichtbron om de metingen te kunnen uitvoeren. 

De gemeten resultaten kan u dan in een lichtberekeningsprogramma laten verwerken of inbrengen in een polair diagram aan de hand van poolcoördinaten. Daardoor is het mogelijk om berekeningen of visualisaties te maken waarmee men de lichtintensiteit van verschillende lichtbronnen of armaturen op diverse oppervlakken in een ruimte kan achterhalen.  

Hoe een polair intensiteitsdiagram lezen?  

Natuurlijk kan u deze informatie slechts gebruiken als u ook weet hoe u een polair diagram moet lezen en interpreteren. In een polair diagram kan u twee lijnen, de twee hoofdassen van de armatuur, onderscheiden: de ene geeft informatie weer over de lichtintensiteit in het 0° tot 180° vlak, wat neerkomt op een rechte aanblik van het armatuur. De andere lijn komt overeen met de coördinaten in het 90° tot 270° vlak, wat gelijk is aan de zijkant van het armatuur. In het diagram vormen zij samen de lichtbundel van de lichtbron in een verticale vlak of ruimte. Het gaat hier om zowel directe als indirecte lichtopbrengst van de lichtbron of armatuur. 

Bij een symmetrische lichtbron of armatuur zal u in de meeste gevallen voor beide aanzichten dezelfde verdeling hebben. De ene lijn zal dus in het diagram met de andere overlappen. Dit betekent dat een dergelijke lichtbron zowel in het voor- als zijaanzicht dezelfde lichtintensiteit heeft.  

Bij asymmetrische armaturen of lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld TL-armaturen, hebben beide lijnen wél een andere vorm en dus een andere lichtintensiteit op verschillende plekken.  

polair diagram.jpg

Het belang van een polair diagram 

Nu u weet wat een polair intensiteitsdiagram precies is en hoe het tot stand komt, is de volgende vraag natuurlijk: wat is het nut ervan? Wel, polaire diagrammen zijn erg waardevol bij het opstellen van een lichtplan. Het geeft lighting designers de nodige informatie om de juiste verlichting te kiezen voor bepaalde ruimtes of activiteiten in een ruimte. Als u weet hoeveel licht een bepaalde werkruimte in een kantoor, of in een keuken bijvoorbeeld nodig heeft, kan u op basis van het polaire lichtintensiteitsdiagram de juiste verlichting met de meest geschikt lichtspreiding kiezen. 

In het polair diagram kan u overigens ook de CIE fluxcodes terugvinden die u nodig heeft op uw EPB, of EnergiePrestatie en Binnenklimaat, te berekenen.

Wenst u meer informatie over de lichtintensiteit en het belang van een polair diagram voor het kiezen van de perfecte verlichting? Of bent u op zoek naar een verlichtingsexpert die u kan helpen bij het bepalen van een lichtplan en de juiste lichtbronnen voor specifieke ruimtes? Neem dan snel contact op met ons! Onze kreon lichtspecialisten hebben de nodige expertise en ervaring om u te helpen bij het realiseren van uw projecten.  

Back to blog overview